3 GALA PENWYTHNOS MAWREDDOG MAI – pob sgwad yn cystadlu

Er ydydd Gwener hir yn aros i glywed os oedd Gala Rotherham Metro yn cymryd lle o gwbl ar ôl i gar yrru fewn yn ddamweiniol i Ponds Forge, (sef y ganolfan chwaraeon rhyngwladol yno) ac effeithio ar y system glorîn, cafodd nofwyr Dinas Caerdydd brofiadau gwerthfawr ar y trip i Sheffield.

Gydathaith hir, awyrgylch boeth a chystadleuaeth o safon uchel iawn, nofiodd y cystadleuwyr yn arbennig dan amgylchiadau blinedig. Gwnaeth y nofwyr eu gorau glas a chystadlu’n frwd drwy’r penwythnos gan ddangos gwir gymeriad. Roedd yn brofiad cystadlu gwych ac yn baratoad positif ar gyfer Cystadleuaeth Rhyngwladol Caerdydd fis Mehefin.

Mae paratoadau Tom Haffield ar gyfer cynrychioli Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn parhau gan iddo ennill dwy fedal aur yn y 400IM a’r 200m nofio ar y cefn.

Yn wir, enillwyd nifer o fedalau dros y penwythnos gyda Theo Savva (11) yn dod i’r brig fel y bachgen wnaeth berfformio orau.

Rhaid canmol yn fawr pawb fu’n cystadlu, y rhieni am roi fyny efo’r gwres llethol, a’r swyddogion a threfnwyr y gystadleuaeth am gynnal penwythnos dda.

Mwynhaodd pawb benwythnos gwych o nofio yng Nghystadleuaeth Datblygu Iau Casnewydd, yn enwedig nofwyr ifanc yr Academi a’r rhai oedd yn cysatdlu mewn gala am y tro cyntaf erioed.

Mewn amgylchiadau chwilboeth, dyma dîm o nofwyr ffantastig wnaeth nofio, ymddwyn a chefnogi men modd penigamp.

Mae’r uchafbwyntiau yn cynnwys :-

ClwbNofio Caerdydd yn sefyll allan yng nghystadlaethau IM prynhawn Sadwrn gydag o leiaf 3 o’r clwb yn cystadlu ym mhob ras o fewn pob grwp oedran.

Fesul grwp oedran, daeth Faye O Callaghan yn drydydd o blith y merched 8 oed, AmyShelton yn gyntaf a Saffron Boswall yn ail o blith merched 9 oed, a Georgia May Carr yn ail o blith y merched 10 oed. O ran y bechgyn Kaden Edwards ddaeth i’r brig o blith y bechgyn 9 oed ac Ewan Sayce yn ail; daeth Michael O Hanlon yn gyntaf o blith y bechgyn 11 oed a William Colsee yn ail o blith y rhai 12 oed.

Roedd Clwb Nofio Caerdydd yn arbennig o gryf yn y rasus cyfnewid. Roedd hi’n wych gweld ein pencampwyr yn wên o glust i glust ac yn ennill medalau yn y rasus yma :
gold im2
Bechgyn 8-10 oed aur yn y ras gyfnewid dull rhydd a chymysg
Merched 8-9 oed Tim A:aur yn y ras gyfnewid dull rhydd a cymysg, Tim B:arian yn y dull rhydd.
gold
Merched 10-11 oed Tim A:aur yn y ras gyfnewid dull rhydd a cymysg
Bechgyn 11-12 oed arian yn y ras gyfnewid cymysg, ac efydd yn y dull rhydd.

Yn nhrydedd gala’r penwythnos, llongyfarchiadau i’r rhai fu’n cystadlu yng Ngystadleuaeth Agored Abertawe yr LC a llwyddo i gael amseroedd personnol gorau eto cyn Cystadlaethau Cenedlaethol yr Haf.

Yn olaf diolch i’r rhieni am oddef y fath wrês yn y tri lleoliad, ac i’r swyddogion a’r trefnwyr am gynnal cystadleuthau ardderchog.